PODPORTE NÁŠ FUTSAL TEAM LEVICE – DARUJTE 2% ZO SVOJICH DANÍ!

Vážení priatelia a podporovatelia nášho Futsal team Levice,

Sme radi, že môžeme vytvárať jedinečné zážitky a prispievať k rozvoju futsalovej komunity v našom regióne. S vašou pomocou sme dosiahli veľa úspechov a vytvorili silnú a jednotnú futsalovú rodinu. Aby sme mohli pokračovať v našej ceste, potrebujeme vašu podporu.

Máme pre Vás skvelú správu! Môžete nám pomôcť bez toho, aby to zasiahlo do vášho každodenného rozpočtu. Stačí, ak nám darujete 2% zo svojich daní. Týmto spôsobom môžete prispieť k nášmu cieľu a zároveň nám umožniť investovať do lepšieho vybavenia, tréningových kempov, a v neposlednom rade do ďalšieho rozvoja mládeže.

Ako darovať 2% zo svojich daní nášmu Futsal teamu Levice?

  1. Vyplňte a podpíšte formulár pre pridelenie 2% z dane pre neziskovú organizáciu. Náš Futsal tím je registrovaným neziskovým subjektom, čo znamená, že môžete prijať 2% zo svojich daní práve nám.
  2. V príslušnej časti formulára uveďte názov nášho tímu a IČO (Identifikačné číslo organizácie), ktoré nájdete na našej webovej stránke alebo u našich zástupcov.
  3. Odošlite formulár na príslušný daňový úrad pred stanoveným termínom.

Vaša podpora je pre nás veľmi cenná a pomôže nám dosiahnuť nové úspechy. Vďaka vám budeme schopní pokračovať v rozvoji futsalu v našej komunite a poskytovať mladým talentovaným hráčom príležitosť rozvíjať svoj potenciál.

Ďakujeme vám za každý dar a za to, že ste s nami na našej ceste k úspechu!

ÚDAJE POTREBNÉ NA POUKÁZANIE 2%

IČO/SID:  42209200  
Právna forma: občianske združenie  
Obchodné meno/názov: Futsal team Levice


2% z dane sa poukazujú prostredníctvom špeciálnych tlačív, v závislosti od toho, kto poukazuje (tlačivá sú priložené pri kliknutí na text nižšie):

1. Zamestnanci poukazujú VÝLUČNE prostredníctvom

a) Vyhlásenie – na rok 2023 – PDF (editovateľné)
a) Vyhlásenie – online (editovateľné, stránka Finančnej správy)

b) Žiadosť o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane (online) tlačivo

c) Potvrdenie o zaplatení dane tlačivo – PDF

2. Fyzické osoby podávajúce daňové priznanie prostredníctvom

a) Daňové priznanie typu A (online) tlačivo alebo

b) Daňové priznanie typu B (online) tlačivo

3. Ak chce dobrovoľník poukázať 3% z dane, priloží

a) Potvrdenie o vykonaní dobrovoľníckej činnosti (vysielajúca organizácia) tlačivo alebo
b) Potvrdenie o vykonaní dobrovoľníckej činnosti (príjemca) tlačivo

4. Právnické osoby prostredníctvom

a) Daňové priznanie právnických osôb (online) tlačivo