O KLUBE

Klub Futsal team Levice bol založený dňa 1. februára 2012 ako nástupca zaniknutého klubu ŠK Levice. Dôvodom založenia bola potreba prinavrátiť futsal do Levíc, viac ako na oblastnej úrovni, vzhľadom na históriu, občiansky záujem, podmienky a športovú vybavenosť mesta Levice pre tento druh športu. 

Poslaním klubu je podľa stanov, ktoré sú registrované na Ministerstve vnútra SR pod číslom VVS/1-900/90-39260, organizovať verejné športové podujatia a spolupracovať s organizátormi masových športových podujatí na území SR. Podporovať aktivity prispievajúce k udržiavaniu si telesnej kondície a duševnej pohody. Nemožno zabudnúť ani na poslanie klubu Futsal team Levice k vytváraniu dobrého mena mesta Levice nielen v rámci Slovenskej republiky, ale aj na medzinárodnej scéne. V neposlednom rade sa chce klub podieľať na kultúrno – spoločenskom živote v meste Levice.

Momentálne tvoria predstavenstvo klubu

Peter Bongya – prezident a štatutár klubu
Róbert Čík – podpredseda a tajomník klubu
Pavol Gabaš – športový riaditeľ a šéftréner

Vízia klubu do budúcnosti

Hlavnou víziou predstavenstva klubu je vytvoriť zázemie pre dlhodobé a kvalitne riadené fungovanie klubu ako celku. Od založenia klubu v roku 2012 až do roku 2022 klub staval na svojich odchovancoch a hráčoch z Levíc a priľahlého okolia.

Pred sezónou 2022/2023 sa predstavenstvo klubu rozhodlo zmeniť filozofiu a doplniť káder o legionárov a vytvoriť tak konkurenčné prostredie, ktoré bude posúvať výkonnosť hráčov a konkurencieschopnosť mužstva v ligovej súťaži.

Medzi dlhodobejšie ciele klubu patrí propagácia futsalu v meste a na školách, hlavne medzi mladými ľuďmi. V neposlednom rade je cieľom výchova mladých hráčov, ich postupné zaradenie do seniorského tímu a taktiež pre reprezentáciu Slovenska.

Čo je futsal?

Je dynamicky a silne sa rozvíjajúca kolektívna loptová hra, ktorá má najbližšie k futbalu, no obsahuje aj prvky iných športov, ako napríklad basketbalu a hokeja. Túto hru obľubujú a hrávajú najmä hráči tradičného futbalu. Tento šport je čoraz viac obľúbenejší a profesionálnejší a hráči s ním môžu vidieť celý svet, dokonca sa ním môžu profesionálne živiť.

Špecifikácia

Futsal je vlastne futbal v hale. No na rozdiel od futbalu sa futsal hrá s tzv. „lenivou loptou“, čo je lopta veľkosti č. 4 s tlmeným odrazom o 30%. Na hracej ploche sa nachádzajú 4 hráči + brankár v jednom  mužstve. Striedanie hráčov je neobmedzené, obdobné hokejovému. V zápase sa tímom počítajú fauly a po dovŕšení piateho faulu v jednom polčase, sa každý nasledovný faul kope trestný kop z hranice 10 metrov. Vylúčenia hráčov majú taktiež spojitosť s hokejom. Po obdržaní červenej karty hrá tím 2 minúty v oslabení a v prípade, že inkasuje gól, môže namiesto vylúčeného hráča zasiahnuť do hry iný hráč tímu. Vylúčený sa už ďalej hry nemôže zúčastniť. Hrací čas je 2x 20 min. čistého času.